אסלות חכמות

אסלות בעלות פונקציות שטיפה, ייבוש, פתיחה אלקטרונית ועוד